Osteoporoza – ili kad kosti postanu krhke

Dok smo mladi naše su kosti čvrste i otporne na mehaničke udare, mogu izdražati i najveća opterećenja, da bi s vremenom postajale sve slabije. Osobito je to izraženo u žena u postmenopauzi, iza pedesete, a u muškaraca nešto kasnije. Kosti postaju krhke i lomljive što povećava rizik od prijeloma nakon najblažih padova i naprezanja...


Osteoporoza je metabolička bolest koju karakteriza smanjenje koštane mase i gustoće, kao i promjena strukture kostiju, što dovodi do povećanja njihove krhkosti i lomnjivosti. Od osteoporoze obolijeva oko 80 posto žena u postmenopazi te svaki peti muškarac starije dobi. Ponekada pogađa i mlađe osobe opterećene rizičnim čimbenicima za nastanak bolesti o kojima će biti riječi malo kasnije.


Istraživanja su pokazala da svaka druga žena s osteoporozom doživi prijelom kosti, da 20 posto takvih ne preživi prvu godinu dana iza prijeloma, te da je rizik od prijeloma kuka u menopauzi veći od zbroja rizika za nastanak karcinoma dojke, maternice i jajnika zajedno. Zanimljiva je sličnost korelacije osteoporoze s koštanim prijelomima s onom hipertenzije i moždanog udara ili visokog kolesterola i srčanog infarkta.


O osteoporozi se do unatrag tridesetak godina nije previše znalo; na nju se gledalo kao na prirodni proces starenja na koji se ne može utjecati i s čime se treba pomiriti. Kao što se mirimo sa sijedom kosom i svime što nam nose godine. Na sreću, napredak znanosti i medicinske struke doveo je do dubljih spoznaja o naravi bolesti kao i mogućnostima prevencije i liječenja.


Osteopenija, osteoporoza, osteomalacija

Osteopenija je pojam koji označava smanjenje koštane mase. Ona može biti posljedica osteoporoze i osteomalacije. Kod osteoporoze koštana masa je smanjena, ali uz normalan odnos matriksa (mreže vezivnog tkiva - kolagena) i minerala. Kod osteomalacije smanjena je mineralizacija zbog nedostatka kalcija, uglavnom zbog nedostatka vitamina D i poremećaja njegova metabolizma. Osteoporoza je znatno češća od osteomalacije.


Kako nastaje?

Od rođenja do kraja života kosti se neprestalno pregrađuju kako bi se prilagodile potrebama i zahtjevima organizma s obzirom na izlaganja opterećenjima. Istrošene i stare strukture se razgrađuju i zamjenjuju novima. Izložene povećanim opterećenjima kosti postaju čvršće i otpornije, a pri dužem mirovanju, kao na pr. nakon imobilizacije one gube na masi i gustoći, postaju poroznije i slabije.


Glavnu ulogu u ovim procesima imaju dvije vrste stanica: osteoklasti - stanice koje razgrađuju kost i osteoblasti - stanice koje na mjestu razgrađene kosti stvaraju kolageni matriks, nakon čega slijedi mineralizicija, odnosno zadnja faza stvaranja nove čvrste kosti. Ovi procesi remodeliranja kosti pod stalnim su nadzorom niza hormona - parathormona, kalcitonina, estrogena i vitamina D, te drugih lokalnih čimbenika.


U mladosti je izgradnja kostiju veća od razgradnje, u odrasloj dobi se izjednačuju, a u starosti prevladava razgradnja. Što su masa i gustoća kostiju veće, to su one čvršće i otpornije. Najveća koštana masa (vršna masa) postiže se oko 25. – te godine života da bi se potom postupno smanjivala. O toj postignutoj vršnoj koštanoj masi u mladosti, a ona je individualno različita, ovisi hoće li osoba biti sklona osteoporozi i prijelomima u kasnijoj dobi ili neće. Ako je ona dobra, vjerojatnost nastanka osteoporoze je manja i obratno.


Oblici osteoporoze

Tri su oblika osteoporoze:

 • primarna
 • sekundarna i
 • idiopatska

Primarna osteoporoza koja se odnosi na preko 95% slučajeva pojavljuje se u dva oblika:

 • postmenopauzna (osteoporoza tip I) i
 • starosna ili involucijska (osteoporoza tipa II).

Sekundarna osteoporoza zahvaća manje od 5 posto svih slučajeva, a nastaje kao posljedica neke od niza kroničnih bolesti poput anoreksije, nekih krvnih bolesti i malignoma, endokrinih bolesti, bolesti probavnog susrava s malapsorpcijom, nasljednih bolesti, dugotrajne upotrebe lijekova. itd.


Idiopatski oblik koji je dosta rijedak javlja se u osoba ispod 60 godina oba spola bez hormonskih poremećaja. Postmenopauzna osteoporoza posljedica je povećane aktivnosti osteoklasta zbog nedostatka estrogena u menopauzi, odnosno testosterona u muškaraca u andropauzi. Češća je u žena 6 puta, javlja se između 51. i 75. godine života i najčešće zahvaća trabekularne kosti, zboge čega dolazi do kompresivnih fraktura kralježaka. Ovome obliku osteoporoze sklonije su žene koje su kasno dobile prvu menstruaciju, koje nisu rađale i koje su prerano ušle u menopauzu.


Starosna osteoporoza koja se javlja sa starenjem, iznad 60.godine, pogađa i kortikalne (duge) i trabekularne kosti, posljedica je smanjenja i broja i aktivnosti osteoblasta. Pogađa oba spola, ali je češća u žena za dva puta. Često se radi o kombinaciji oba oblika osteoporoze.


Uz manjak estrogena, nastanku osteoporoze doprinose nedovoljan unos kalcija i vitamina D, te rezistencija (otpornost) na vitamn D, s posljedičnom pojačanom sekrecijom parathormona koji preko utjecaja na osteoklaste dovodi do razgradnje kosti. Ovaj oblik osteoporoze najčešće rezultira prijelomima kralježaka, kuka, zdjelice, te gornjeg dijela podkoljenične kosti i nadlaktice.


Čimbenici rizika za nastanak osteoporoze su

 • životna dob (viša dob – veći rizik)
 • manjak estrogena ( zakašnjela prva menstruacija, prerana menopauza, postmenopauza)
 • mršavost (indeks tjelesne mase ispod 19 kg/m2
 • nasljedna sklonost
 • manjkava prehrana (manjak kalcija, vitamina D, bjelančevina)
 • pušenje
 • alkoholizam
 • tjelesna neaktivnost
 • neliječena hipertireoza (povećana funkcija štitnjače)
 • dijabetes
 • hiperparatireoidizam (povećana funkcija paratireoidnih žlijezda)
 • kronična bolest jetre
 • kronična bolest bubrega
 • bolest nadbubrežnih žlijezda s pojačanim lučenjem hormona glukokortikoida, ili kortikosteroidna terapija,
 • bolesti probavnog trakta s malapsorpcijom,
 • reumatoidni artritis


Klinička slika

Osteoporoza nastaje polagano i neprimjetno, bez ikakvih tegoba sve do iznenadne pojave boli u području kuka, leđa, rebara ili zapešća. Obično se to dogodi nakon pada, podizanja tereta, ili čak i manjih naprezanja poput kašlja, kihanja i sl. tijekom kojih nastane prijelom kosti. Najčešće se radi o prijelomima već spomenutih dijelova skeletnog sustava (kralježaka, kukova, zapešća), što je znak uznapredovale osteoporoze.

Nakon prijeloma kuka ili kralježnice najčešće slijede iskustva kiruških operacija, dugotrajnog mirovanja i nepokretnosti uz trpljenje kronične boli, te hrvanje s različitim infekcijama ili drugim komplikacijama koje su uzrok visoke stope smrtnosti bolesnica. Nakon kompresivnih prijeloma kralježaka koji znaju biti višestruki, bolesnice s osteoporozom obično se žale na kronične bolove u leđima, postaju manje ili više pogrbljene i gube na tjelesnoj visini.


Dijagnoza

Dijagnoza osteoporoze postavlja se na temelju

 • anamnestičkih podataka (o prisutnosti bolesti u srodnika, prisutnost čimbenika rizika za nastanak bolesti, o ranijim prijelomima, postojanju drugih bolesti, uzimanju lijekova itd.
 • fizikalnog pregleda (koji otkriva mršavost, gubitak visine, pojavu grbe itd.)
 • laboratorijskih pretraga (osnovne pretrage, razina kalcija i fosfata, hormoni štitnjače, po potrebi i paratireoidne žlijezde, vitamin D koje će potvrditi ili isključiti postojanje neke od kroničnih bolesti koje dovode do osteoporoze). Kada je to potrebno određuju se i biokemijski biljezi koštane pregradnje.
 • radioloških pretraga - koje će otkriti moguće postojanje prijeloma i postojanje osteoporoze, nažalost tek kada je ona uznapredovala, kada je koštana masa smanjena preko 25 – 30 posto.
 • DEXA denzitometrije, glavne pretrage koja otkriva bolest u najranijoj fazi.
 • kvantitativne CT denzitometrije – pretrage koja se zbog cijene i većeg zračenja rijetko koristi.


DEXA denzitometrija

U biti dijagnoza osteoporoze postavlja se na temelju DEXA denzitometrije (dual energy x-ray apsorptiometry), koja predstavlja „zlatni standard“ rane dijagnostike. Pretraga se temelji na različitoj apsorpciji X zraka od strane kostiju koje se testiraju, koja će biti različita ovisno o njihovu stanju, odnosno gustoći. Što je gustoća veća i apsorpcija će biti veća i obratno.

Dobivene vrijednosti mineralne gustoće izražavaju se u gramima na kvadratni cm, ili kao T vrijednost, koja označava odstupanje od prosječne vrijednosti vršne koštane mase osoba istog spola u dobi od 25 godina. Odstupanje veće od 1 standardne devijacije u odnosu na kontrolne osobe znači da se radi o osteopeniji (smanjenju koštane gustoće), dok odstupanje veće od 2,5 standardne devijacije označava osteoporozu. Pregledno, prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) to bi bilo ovako:

 • T vrijednost veća od -1 nalaz je uredan;
 • T vrijednost između -1 i -2.5 radi se o osteopeniji (smanjenoj koštanoj gustoći),
 • T vrijednost ispod -2.5 u pitanju je osteoporoza.

Denzitometrija se preporuča kao test probira za osteoporozu (screening):

 • ženama bez simptoma i znakova bolest, kada su prisutni neki rizični čimbenici, npr. pušenje, mršavost, premalo kretanja itd.
 • svima barem jednom u životu

Kao dijagnostički test denzitometrija se preporuča:

 • svim ženama iznad 65 godina
 • ženama u pstmenopauzi s nekim od prije navedenim čimbenika rizika
 • muškarcima starijim od 70 godina
 • muškarcima mlađim od 70 godina koji su imali prijelom nakon manje traume
 • svim odraslim osobama koje su imale osteoporotični prijelom
 • osobama koje boluju od prije navedenih bolesti koje vode prema osteoporozi
 • osobama koje uzimaju lijekove koji uzrokuju gubitak koštane mase

Energija X zraka kod ove pretrage je mala i neškodljiva pa zaštita pri izvođenju pretrage nije potrebna. Sama pretraga traje do 15-tak minuta. Uglavnom se testiraju kosti koje su najčešće izložene prijelomima - vrat bedrene kosti, lumbalna kralježnica, podlaktica.


Prevencija i liječenje

I ovdje bi se moglo poći od temeljnog principa u medicini da je bolje spriječiti nego liječiti. Što učiniti kako bi se spriječio razvoj osteoporoze? Potrebno je uzeti u obzir sve ono što je naprijed navedeno o naravi bolesti i o čimbenicima rizika za njen razvoj i nastojati ih sustavno neutralizirati.


Što se kosti kvalitetnije i čvršće izgrade u mladosti, odnosno što je bolja „vršna koštana masa“ u toj dobi, to će manja biti vjerojatnost razvoja osteoporoze u starosti. Zbog toga bi bilo optimalno da se s prevencijom otpočne u djetinjstvu i nastavi kroz cijeli život. (Je li i to još jedna utopija?).


Treba naglasiti da se i u starijoj dobi, kad je već došlo do razvoja osteoporoze i kad su prisutni nepovoljni rizični čimbenici, npr. nužnost uzimanja lijekova kojima je nuspojava slabljenje kostiju i sl., dobro osmišljenim planom preventivnih mjera može usporiti pa i zaustaviti gubitak koštane mase i gustoće kostiju. Osnovne stavke u prevenciji iliječenju osteoporoze su:

 • pravilna prehrana
 • dovoljan unos kalcija,
 • dovoljan unos vitamina D,
 • redovita tjelesna aktivnost,
 • redovito izlaženje na otvoreno (izlaganje sunčevoj svjetlosti),
 • zdrave navike (bez pušenja, alkoholnih pića i sl.)
 • pravilno držanje
 • lijekovi

Svi ovi elementi imaju sinergijski učinak u prevenciji i liječenju osteoporoze i u podizanju opće kvalitete života. (U tekstu se, radi preglednosti i lakšeg uvoda u problematiku najprije daje kratki osvrt na glavne stavke, a malo kasnije slijede detaljnija razmatranja). U planiranju prevencije i liječenja osteoporoze bitno je ljedeće:

 • u mladosti postići što viši vrhunac koštane mase,
 • u odrasloj i starijoj dobi stabilizirati i održati postignutu gustoću kostiju,
 • ukloniti ako je moguće ili barem umanjiti utjecaj rizičnih čimbenika koji vode u osteoporozu,
 • spriječiti nastanak prijeloma,
 • ukloniti na vrijeme simptome uzrokovane nepravilnim držanjem tijela, prijelomima, ili kroničnom boli,
 • poboljšati tjelesnu kondiciju redovitim vježbanjem


(....)


 

Cjelovit tekst sadrži još:

 

 • o liječenju i prevenciji osteoporoze
 • pravilna prehrana,
 • tjelesna aktivnost,
 • kalcij i vitamin D,
 • lijekovi za osteoporozu,
 • hormonska nadomjesna terapija,
 • prevencija prijeloma

 

Cjelovit tekst možete naći u knjizi Iz torbe liječnika - savjeti koji život znače, koju možete nabaviti prema uputama navedenima na Naslovnici:

http://bitnoodijabetesu.com/index.php/2-uncategorised/60-novo-iz-torbe-lijecnika-savjeti-koji-zivot-znace

 

tockanai.net

TRAŽI